...خاک در سرای تو..!

شاه‌نشین چشم من ، تکیه گَهِ خیال توست            جایِ دعاست شاهِ من...بی تو مباد جای تو !  


 #حافظِ جان

MasiRika
کمی‌ از «منـ»ی که دوست داشتم باشم...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان