...خاک در سرای تو..!

شاه‌نشین چشم من ، تکیه گَهِ خیال توست            جایِ دعاست شاهِ من...بی تو مباد جای تو !  


 #حافظِ جان

MasiRika
کمی‌ از "من"ی که دوست داشتم باشم...

الباقی عظیمی که سرریز شده را

میان کائنات گم کرده ام/.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان