هرچی صبر کرد..آسمون آبی نشد...

 

 
پ.ن : با این آهنگ میشه عصیان کرد...میشه دیوونه شد...
میشه دنیارو آتیش بزنی و بعد بالای یه کوه بلند بشینی و نقطه به نقطه ی کلمه هاشو مثل یه چای داغ ببلعی و به خاکسترای باقیمونده ی پایین دره نگاه کنی....

 

MasiRika
کمی‌ از "من"ی که دوست داشتم باشم...

الباقی عظیمی که سرریز شده را

میان کائنات گم کرده ام/.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان