کاش به پشت سرت نگاه میکردی چیهیرو...!


#spirited_away


MasiRika
کمی‌ از «منـ»ی که دوست داشتم باشم...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان