روز انکار نفس...روز میلاد تو بود..

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
MasiRika
کمی‌ از "من"ی که دوست داشتم باشم...

الباقی عظیمی که سرریز شده را

میان کائنات گم کرده ام/.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان