کلاس و تست و کنکــــــور!!

چند روزه وسط درس خوندنم یهو تو ذهنم آهنگ "من شب و روز درس میخـــــــــونم...تا پشت کنکور نمـــــــــونم" ریپیت میشه!!
تیتراژ سریال پشت کنکوریهاس که سال 81 میداد!...
علاوه بر اینکه یه دل سیر به مرده زنده ی شاعر آهنگه فحش نثار میکنم،دلم میخواد اون کارگرای ذهنمو(انیمیشن inside out!) که هی این لعنتیو پلی میکنن بدم دست اون کله قرمز عصبانیه که بزنه شتک و پتکشون کنه... -_-
شایدم یه گلبول سفیده که تو آزمون ورودی غده تیموس رد شده،نشسته یه گوشه هر یدونه تست میکروبیولوژی که میزنه،یه دهن این آهنگه رو عربده میزنه شیون میکنه!-_-
دست از سرم وردارین دیگه!

+انصافن آهنگ چرتی بود!اصن سوهان روحمه!!!
+الان نیم ساعته "حنا"ی اندی رو گذاشتم رو ریپیت که اینو بشوره ببره!!گلبول سفیده دستشو گذاشته رو گوشاش داره جیغ میزنه:من شبوووو روز درس میخونم...
MasiRika
کمی‌ از «منـ»ی که دوست داشتم باشم...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان