داره میخونه : ای خیال خوش تو محرابم...

اگه صداتون خوبه...

یه شب مهتابی و دلگیر و سرد مث امشب تو حیاط خونتون یکی از شعرای شمس تبریزیو بخونین..

شاید یکی مثل من با شنیدن تحریراتون به عروج برسه!...

MasiRika
کمی‌ از "من"ی که دوست داشتم باشم...

الباقی عظیمی که سرریز شده را

میان کائنات گم کرده ام/.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان