شاید منم...!


هرچی فکر میکنم میبنیم هدف خدا از آفرینش بعضی آدما،

نمیتونه چیزی جز  "تست کردن ماکزیموم پتانسیل بیشعوری

در اشرف مخلوقات" باشه...!


+دارم تلو...دارم تلو...از نیستی مستم ...حالا دکارت مسخره ثابت کند هستم...! #مهدی_موسوی_

pic: @jesuso_ortiz

MasiRika
کمی‌ از «منـ»ی که دوست داشتم باشم...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان