شاید منم...!


هرچی فکر میکنم میبنیم هدف خدا از آفرینش بعضی آدما،

نمیتونه چیزی جز  "تست کردن ماکزیموم پتانسیل بیشعوری

در اشرف مخلوقات" باشه...!


+دارم تلو...دارم تلو...از نیستی مستم ...حالا دکارت مسخره ثابت کند هستم...! #مهدی_موسوی_

pic: @jesuso_ortiz

MasiRika
کمی‌ از "من"ی که دوست داشتم باشم...

الباقی عظیمی که سرریز شده را

میان کائنات گم کرده ام/.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان